Velkommen til

Jan Erichsen Maskin

Alt innen graving, transport, støttemurer, brøyting, strøing mm

Alt innen graving, transport, støttemurer, brøyting, strøing mm

Bilder

Vi utfører det aller meste innen anleggsarbeid og vintervedlikehold, og vi har gode samarbeidspartnere innenfor de fleste bygg/anleggsrelaterte fagfelt.

Vi utfører

Vi utfører det aller meste innen anleggsarbeid og vintervedlikehold, og vi har gode samarbeidspartnere innenfor de fleste bygg/anleggsrelaterte fagfelt.

Grunnarbeid

Vi utfører det meste innen grunnarbeid

 • Hustomter

 • Hyttetomter

 • Fjerning/tilføring av masser

 • Planering

 • Vann og avløp

 • Vannlekkasjer, stikkledninger, mm…

Anleggsgartner

Anleggsgartner er også vårt fagfelt

 • Støttemurer

 • Kantstein

 • Hager

 • Trefelling

 • …med mer

Vintervedlikehold

Vanlige vinteroppdrag er:

 • Brøyting

 • Strøing

Vei og transport

Vi har også andre tjenester

 • Veirydding

 • Veibygging

 • Massetransport

Trenger du hjelp til vinteren?

Vi har spesialisert oss på snøbrøyting!

Være ute i god tid med å planlegge snøfrie veier til vinteren. Lag en god avtale med oss og få snøfrie veier gjennom hele vinterhalvåret.