Vi utfører

Vi utfører det aller meste innen anleggsarbeid og vintervedlikehold, og vi har gode samarbeidspartnere innenfor de fleste bygg/anleggsrelaterte fagfelt.

Grunnarbeid

Vi utfører alt av graving fra gårdsplasser og hager til små veier. Drenering og opparbeiding av tomt, planering og utfylling er også innenfor vårt repertoar.

 • Hustomter

 • Hyttetomter

 • Fjerning/tilføring av masser

 • Planering

 • med mer…

Anleggsgartner

Her utfører vi alle oppdrag innen steinlegging, kantstein og støttemurer.

 • Støttemurer

 • Kantstein

 • Hager

 • Trefelling

 • med mer…

Vintervedlikehold

Vintervedlikehold er vår spesialitet, og vi utfører flere forskjellige typer oppdrag enten basert på forespørsel eller avtale.

 • Brøyting

 • Strøing

 • med mer…

Vei og transport

Oppdrag innen veg og transport er også på vår merittliste.

 • Veirydding

 • Veibygging

 • Massetransport

 • med mer…